Cvičenia pre deti

POHYBOVÁ PRÍPRAVKA PRE DETI vo veku 3-6 r.

Každú stredu o 16.00 sme pripravili hodinu cvičenia pre deti so všestranným zameraním.
Detská pohybová prípravka pomôže vašim deťom nadobudnúť základné pohybové zručnosti, ktoré vedú k podpore zdravého telesného vývoja.
Navyše to pomáha rozvíjať tvorivosť, predstavivosť, sústredenie a pomáha lepšiemu poznaniu seba a druhých.
Cvičenie je balzam i pre telo – vďaka nemu sú deti ohybnejšie a pružnejšie. V neposlednom rade cvičenie pomáha pri náprave zlého držania tela a pri zvyšovaní celkovej odolnosti organizmu.
A k tomu všetkému je cvičenie v YADE pre deti hlavne veľká zábava, tak prečo to neskúsiť.

Cvičenie Vašim deťom pomôže:

· nájsť vyrovnanosť a sebadôveru,
· uvoľniť sa a prekonať strach,
· sústrediť pozornosť na to, čo je podstatné,
· zlepšiť koncentráciu a pamäť,
· posilniť imunitu a uzdraviť telo.

Cvičenie prebieha vo forme 3-mesačného krúžku. Začíname 1.10.2014.

 

Zdravý chrbát

Pohybový stereotyp sa vytvára už od útleho detstva. Posledné výskumy žiaľ ukazujú, že takmer viac ako polovica detí má chybné držanie tela a nesprávne pohybové návyky. Tie sa postupne fixujú a spôsobujú poruchy pohybového aparátu, ako vypučený zadok, bruško, guľatý chrbát, odstávajúce lopatky, asymetrické držanie, predsun hlavy a pliec, či často vyskytujúcu skoliózu a mnohé iné. To si následne deti prenášajú do dospelosti.

Skupinové (podľa potreby aj individuálne) cvičenie ZDRAVÝ CHRBÁT je zamerané na prevenciu ochorení chrbtice u detí, budovanie správnych pohybových návykov a zlepšenie celkového držania tela. Cvičenie je taktiež veľmi vhodné aj ako kompenzačné cvičenie pre akýchkoľvek športovcov.

Cvičenie je vedené certifikovanými Pilates inštruktormi a využíva prvky práve tohto cvičebného programu. Pomáha budovať silný stred tela – core, rozvíja vnútornú silu, pružnosť, vytrvalosť a koordináciu.

Cvičenie je vhodné pre deti vo veku od 6 do 15 rokov.