Bodystyling

Názov aerobik je odvodený od slova aeróbny, čo znamená, že pohyb alebo cvičenie sa uskutočňuje pomocou dostatočného prísunu kyslíka do organizmu. Aerobik je jeden z viacerých druhov vytrvalostného cvičenia, pri ktorom sa zapájajú do činnosti veľké svalové skupiny, stimuluje a pozitívne ovplyvňuje prácu dýchaciehosrdcovo-cievneho a pohybového systému. To znamená, že pravidelným cvičením aerobiku sa zlepší telesná a funkčná zdatnosť organizmu. Aeróbna činnosť je tá najlepšia vec na chudnutie!

Vytrvalostné cvičenie vyššej intenzity môže byť rozšírené o posilňovací blok, pri ktorom dochádza k výdatnému zaťaženiu obehového systému a tým k spaľovaniu tukov. Je to skupinové cvičenie sprevádzané hudbou, vedené inštruktorom, ktorý používa zovšeobecnené anglické názvoslovie a signalizáciu.

Aerobik spĺňa 3 základné podmienky – FIT :

FREKVENCIA – aktivity sú vykonávané opakovane, s pravidelnou frekvenciou,  doporučuje sa aspoň 3x týždenne

INTENZITA – práve intenzita nám definuje vytrvalostné, aeróbne akivity. Udáva ju hodnota tepovej frekvencie, kedy sa tá pohybuje v rozmedzi 60-80% tepového maxima. Maximálnu tepovú frekvenciu  možno určiť takto :

220 (226 u žien) – vek jedinca = max. bezpečná  tepová frekvencia

TIME – ak je cieľom cvičenia chudnutie je potrebné  vykonávať pohyb aspoň 30 – 40 minút ( štiepenie tukov v O2 systéme nastáva až o 20-30 minútach). Pre samotný tréning kardiovaskulárneho systému postačí aj 15 minút.

Naša hodina aerobiku je rozdelená do 4 základných častí:

  • zahriatie
  • hlavná časť pôsobiaca na krvný obeh
  • posilňovacia časť ( posilňovanie problémových partií – brucho, stehná, zadok, paže)
  • strečing – natiahnutie a vychladnutie

Bodystyling predstavuje spojenie klasického aerobiku s posilňovacím tréningom. Je vhodný pre všetky vekové kategórie s rozličnou kondíciou. Nevytvárajú sa žiadne zložité choreografie ako pri klasickom aerobiku, ale výhodu je, že „makáte “ od samého začiatku . Bodystling spĺňa 4 ciele: spaĺovanie tukov, posilnenie a formovanie svalstva, zlepšenie celkovej kondície a fyzického vzhľadu. Súčasne bodystyling pomáha odstraňovať svalové disbalancie.

Pri posiňovaní sa okrem vlastnej váhy využívajú rôzne pomôcky ako činky, gumy, overbally… Jednotlivé precvičované partie tela sa pri cvičení striedajú a precvičujú vo viacerých opakovaniach. To je najlepší spôsob ako získať vyrysované svalstvo a kondíciu.

Ak náhodou máte záujem o individuálne cvičenie, respektíve cvičenie v menších skupinkách s kamarátkami a známymi, dohodnite si individuálnu hodinu.