Zdravý chrbát pre naše deti!

O ČO IDE?

Skupinové (podľa potreby aj individuálne) cvičenie zamerané na prevenciu ochorení chrbtice u detí, budovanie správnych pohybových návykov a zlepšenie celkového držania tela. Cvičenie je taktiež veľmi vhodné aj ako kompenzačné cvičenie pre akýchkoľvek športovcov.

Cvičenie je vedené certifikovanými Pilates inštruktormi a využíva prvky práve tohto cvičebného programu. Pomáha budovať silný stred tela – core, rozvíja vnútornú silu, pružnosť, vytrvalosť a koordináciu.

PRE KOHO ?

Pre deti vo veku od 6 do 15 rokov.

PREČO CVIČIŤ?

Pohybový stereotyp sa vytvára už od útleho detstva. Posledné výskumy žiaľ ukazujú, že takmer viac ako polovica detí má chybné držanie tela a nesprávne pohybové návyky. Tie sa postupne fixujú a spôsobujú poruchy pohybového aparátu, ako vypučený zadok, bruško, guľatý chrbát, odstávajúce lopatky, asymetrické držanie, predsun hlavy a pliec, či často vyskytujúcu skoliózu a mnohé iné. To si následne deti prenášajú do dospelosti.

Predchádzajme preto problémom včas a pomôžme si, ako inak, zdravým pohybom!