Kurz PILATESU


účinky Pilatesu
  • posilnenie hlbokých brušných, driekových svalov a svalov panvového dna- tzv. „stred tela“. Tento vnútorný podporný systém udržiava ľudské telo v rovnováhe po celý deň. Ochabnutie alebo nesprávne zapájanie jednotlivých podsystémov vedie k nerovnováhe a k zraneniam.
  • zlepšenie pružnosti – obnovenie základnej pružnosti v tele sa docieli pravidelným cvičením. Pružný svalový systém je základom správneho používania svalov a vedie k efektívnemu pohybu.
  • zlepšenie koordinácie a koncentrácie – koordinácia spolu s koncentráciou vytvárajú ucelený systém a lepšie vykonanie pohybu. To sa prenáša do každodenného života a životných situácií.
  • zlepšenie chybného držania tela.
  • nadobudnutie sily – cvičením Pilates sa svaly posilňujú a zároveň aj naťahujú. Týmto nadobúdajú svaly správny tvar a zachovávajú si svoju funkciu.
  • udržanie a zväčšenie kĺbového rozsahu – pravidelným cvičením sa trénuje ovládanie rozsahu pohybu či už vačšieho alebo menšieho. Rozsah pohybu je viditeľný už po niekoľkých lekciách.
  • odstránenie svalovej nerovnováhy – Pilates posilňuje celé telo. Posilňuje malé svaly, ktoré sa bežným cvičením neposilňujú. Nedochádza tak k nadmernému posilneniu iba vybraných svalových skupín. Počas cvičenia je celé telo posilňované rovnomerne. Nerovnováha v tele spôsobuje zranenia .
  • podporujúci program pre vrcholových športovcov – Pilates je extrémne rôznorodý cvičebný program. Zaraďuje sa medzi najlepšie kondičné programy vo svete vrcholového športu. Dovoľuje športovcom spoznať funkciu jednotlivých častí tela, spoznať funkčný mechanizmus pohybu. S Pilates cvičením športovci dokážu behať rýchlejšie, odpáliť loptičku ďalej a bez bolesti.
  • rehabilitácia – prijala metódu Pilates medzi svoje liečebné metodiky, pretože je založená na správnosti dýchania, aktivovaní hlbokého brušného svalu a dáva doraz na správne prevedený pohyb, ktorý musí vychádzať zo správneho držania tela. Zásada správneho držania tela bola u Pilatesa na prvom mieste.